Aquest es el quadre de llicències federatives vigent per tot l'any 2020, per contractar-la heu de fer una transferència al compte del CENTRE EXCURSIONISTA DE BLANES de "Banc Sabadell" compte núm. ES71 0081 0443 2100 0107 0910.

Loading...