Aquest és el quadre de llicències federatives vigent per tot l'any 2023. Per contractar-la heu de fer una transferència al compte del CENTRE EXCURSIONISTA DE BLANES de "Banc Sabadell" compte núm. ES71 0081 0443 2100 0107 0910.

  • No oblideu d'indicar a l'esmentada transferència el nom del soci i la modalitat d'assegurança escollida.

Loading...