Per fer-te soci del Centre Excursionista de Blanes, per tal de poder participar en les nostres activitats,  descarrega i omple el formulari d'alta adjunt i porta'l al nostre local social del Carrer Raval núm. 60 els dijous de 20:30 a 22 hores juntament amb:

  • Una fotografia model carnet.
  • Fotocopia del DNI (anvers i revers).
  • Per a menors d'edat, fotocòpia del CATSALUT o facilitar el número de CATSALUT (ABCD 0100202020). 
  • IMPRESCINDIBLE: Copia del ingrés de la quota corresponent (detallada al imprés) fet al compte del CENTRE EXCURSIONISTA DE BLANES  de "Banc SabadellAtlantico" num. ES71 0081 0443 2100 0107 0910

Passats uns dies podràs recollir el teu carnet de soci.

 

Loading...