Per fer-te soci del Centre Excursionista de Blanes, per tal de poder participar en les nostres activitats,  descarrega i omple el formulari d'alta adjunt i porta'l al nostre local social del Carrer Petit de Raval núm. 5 els dimarts de 20:30 a 22 hores juntament amb:

  • Una fotografia model carnet.
  • Fotocopia del DNI (anvers i revers).
  • Per a menors d'edat, fotocòpia del CATSALUT o facilitar el número de CATSALUT (ABCD 0100202020). 
  • IMPRESCINDIBLE: Copia del ingrés de la quota corresponent (detallada al imprés) fet al compte del CENTRE EXCURSIONISTA DE BLANES  de "Banc SabadellAtlantico" num. ES71 0081 0443 2100 0107 0910

 

Loading...